Skip to main content

När du samlar e-postadresser och bygger listor för din e-postmarknadsföring finns det flera olika saker du behöver hålla koll på. Så hur skapar man organiserade listor som håller sig inom ramarna för alla lagar? Den här artikeln tar upp just det.

Följ GDPR när du skapar listor

GDPR är högst applicerbart på e-postlistor av olika slag. Se till att dina listor är säkra och uppfyller kraven. När du följer GDPR blir det till säkerhet för alla personuppgifter som är sparade, gör att du måste ha ordning och reda i dina listor, ökar dina kunders förtroende för dig och gör att du inte riskerar någon typ av sanktionsavgift.

Hur följer man GDPR när man samlar in e-postadresser och bygger listor?

Det hela handlar om att fråga om ett aktivt samtycke innan du gör utskick och samlar in personuppgifter. Personen ska aktivt välja att tacka ja till något som personen är väl informerad om. Samtycket ska vara specifikt och tydligt, och du ska kunna uppvisa ett bevis på det om det behövs.

Sättet du samlar in e-postadresser, lagrar personuppgifter och skapar listor på behöver vara helt nödvändigt och väl motiverat för att det ska godkännas av GDPR. Har det du gör inget tydligt syfte, har du inte heller rätt att göra det. Du får inte spara personuppgifter bara på rutin, eller ha adresslistor sparade som du inte behöver. 

Använd en plattform för din e-postmarknadsföring

När du har alla verktyg du behöver på ett och samma ställe blir hela processen kring e-postmarknadsföring väsentligt mycket enklare. Tänk inte att du ska klara alltihop helt utan någon typ av hjälp, med smarta funktioner kan du spara tid och göra jobbet roligare. En smidig plattform kan vara nyckeln till lyckade utskick.

Ett exempel på en plattform som uppfyller detta är Paloma. Paloma är specifikt designad för att göra e-postmarknadsföring enkel och tidssparande. Med olika väluttänkta funktioner kan du utan problem följa GDPR. Exempelvis finns det möjlighet till automatisk radering av adresslistor och liknande som du inte längre behöver, så att du inte råkar spara några personuppgifter som du inte har rätt till.