Skip to main content

GDPR betyder General Data Protection Regulation och kallas även för dataskyddsförordningen. Denna förordning kom år 2018 och påverkar bland annat hur företag hanterar personuppgifter och hur de får använda direkt marknadsföring. I den här artikeln kommer vi ta upp hur du ska tänka kring GDPR och olika typer av marknadsföring.

GDPR – grundtanke och syfte

Grundtanken i GDPR är att det behövs ett aktivt samtycke för att ett företag ska få spara eller hantera andras personuppgifter, samt ett aktivt samtycke för direktreklam. Detta samtycke ska kunna uppvisas och påvisa att personen tagit ett aktivt val att godkänna. 

GDPR är till för att stärka individers säkerhet och göra det lättare för människor att göra egna val kring den. GDPR gav människor i samhället mer rättigheter till valmöjlighet när det gäller marknadsföring och privata uppgifter.

Marknadsföring med SMS eller nyhetsbrev

Direktreklam i form av exempelvis SMS eller nyhetsbrev måste godkännas av individen innan de skickas. Det är därför en bra idé att göra det lätt att prenumerera på SMS-utskick eller nyhetsbrev direkt på din hemsida, på så sätt kan människor själv välja att få din marknadsföring. 

Formulär för att få samtycke

Du kan alltså inte skicka SMS eller e-post utan att ha fått ett aktivt samtycke som du dessutom kan uppvisa. För att göra det enklare kan du använda dig av digitala formulär som följer GDPRs anvisningar.

Ett exempel på en plattform som har sådana smidiga formulär att använda, är Paloma. Paloma är en digital plattform, byggd för att förenkla e-postmarknadsföring och som gör att du på ett smidigare sätt kan följa GDPR.

Att fatta ett välinformerat beslut

När det gäller GDPR är det även viktigt att du som företag ser till att personen får tillräckligt med information för att kunna fatta ett övervägt beslut. Till exempel när det gäller hur ni hanterar eller sparar deras personuppgifter, vad syftet är och hur det kommer att fungera med reklamen som de eventuellt tackar ja till.